به درگاه انجمن دوستداران و حافظان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلپایگان «وردپاتکان» خوش آمدید

میراث فرهنگی

ديدار با مدير كل ميراث فرهنگی استان اصفهان
همزمان با آغاز سال نو ، نخستین سالنامه فرهنگ و تاریخ گلپایگان به چاپ رسید . به گزارش درگاه اینترنتی انجمن وردپاتکان ،نخستین سالنامه فرهنگ و تاریخ گلپایگان به همت انجمن دوستداران میراث فرهنگی گلپایگان "وردپاتکان " و همکاری بی شائبه شهرداری
آتوريناي گلپايگان ؛ نوشتاری به مناسبت هفتمین سال گشت تأسیس انجمن وردپاتکان به همراه گزارش فعالیت از نخست تاکنون
دل نوشته های انجمن وردپاتکان ؛ بی پرده و رک و راست با مردم و مخاطبین
چهارشنبه, 29 بهمن 1393 ساعت 09:02

انتصاب سرپرست پایگاه سیلک کاشان

طی حکمی از سوی معاونت میراث فرهنگی کشور دکتر محسن جاوری به عنوان سرپرست پایگاه میراث فرهنگی سیلک منصوب شد.
آثار تاریخی گلپایگان قدیم ، به روایت پروفسور آرتور آپهم پوپ ؛ پوپ در شهر فینیکس ایالت رودآیلند زاده شد. پدرش یک کشیش بود. در دانشگاه براون و دانشگاه کرنل و دانشگاه هاروارد تحصیل