به درگاه انجمن دوستداران و حافظان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلپایگان «وردپاتکان» خوش آمدید

گردشگری

روزی که به یکی از آرزوهای کودکی ام رسیدم (دیدن گلپایگان از فراز برج سیمانی منبع آب ) ؛ هر کدام از ما در افکار خود آرزویی را می پرورانیم که بیشتر آن از دوران کودکی
یکشنبه, 18 آبان 1393 ساعت 11:14

سفر به ژرفای طبیعت دهکده عباس آباد

سفر به ژرفای طبیعت دهکده عباس آباد . تا خودتان از نزدیک نبینید باور نمی کنید اینجا گلپایگان است ، طبیعت بکر ، رویایی و شگفت انگیز دهکده عباس آباد .
دیدنی ها و جاذبه های گردشگری شهرستان گلپایگان
صفحه3 از3