به درگاه انجمن دوستداران و حافظان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلپایگان «وردپاتکان» خوش آمدید

هنر های دستی

آفریده های هنری جدید استاد محمد حسین کریمی گلپایگانی
معرفی محمد صادق مظاهری ، منبت کار جوان گلپایگانی
معرفی حسین مال امیری هنرمند عکاس و دگر اندیش گلپایگانی در سال 88 با عضویت در انجمن دوستداران میراث فرهنگی وردپاتکان به فعالیت های هنری خود رنگ تازه ای بخشید و در زمینه عکاسی از آثار تاریخی شهرستان گلپایگان با انجمن وردپاتکان ، تاکنون همکاری نزدیکی را دارد .
با هدف حمایت از فعالیت های آموزشی، توانبخشی و آموزش عالی مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد نمایشگاهی از مجسمه های هنری، جواهرات و تزئینات کاربردی با عنوان "بازار هنری خیریه رعد" از 7 لغایت 17بهمن ماه در مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد برپا شد .
جلال سخایی ، هنرمند جوان گلپایگانی به دیار حق شتافت .
معرفی استاد محمد حسین کریمی؛ استاد محمدحسین کریمی متولد 19 خرداد 1324 و زاده گلپایگان است . شغل پدرش کشاورزی بود ولی با همه گونه ابزارهای دستی نجاری سرو کار داشت داشت به طوری که