به درگاه انجمن دوستداران و حافظان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلپایگان «وردپاتکان» خوش آمدید

دیباچه هنرمندان

معرفی استاد محمد حسین کریمی؛ استاد محمدحسین کریمی متولد 19 خرداد 1324 و زاده گلپایگان است . شغل پدرش کشاورزی بود ولی با همه گونه ابزارهای دستی نجاری سرو کار داشت داشت به طوری که
استاد نصر اله فیضی از آخرین میراث داران سبک منبت گلپایگان ؛ نصراله فیضی استاد منبت و مشبک در سال 1349 در گلپایگان دیده به جهان گشود . ایشان فعالیت ...
 ایجاد موزه آثار هنری و تجسمی در گلپایگان ضروری است
گزیده ای از زندگی استاد مرتضی منتظری ،پیکر تراش گلپایگانی
صفحه2 از2