به درگاه انجمن دوستداران و حافظان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلپایگان «وردپاتکان» خوش آمدید

شنبه, 20 دی 1393 ساعت 22:40

لطفا مسئولین پاسخ دهند: روستاهای وانشان و ماکوله از توابع گلپایگان است یا خوانسار؟                                                                  پس از گذشت حدود دو سال ، یکی از مخاطبین "پایگاه خبری بیان"  فاش کرد .

دوشنبه, 10 شهریور 1393 ساعت 20:05

نقشه های گردشگری گلپایگان