به درگاه انجمن دوستداران و حافظان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلپایگان «وردپاتکان» خوش آمدید

نگاره ها

سه شنبه, 27 بهمن 1394 ساعت 07:40

گزارش نگارین از جشنواره ایرانشناسی

گزارش نگارین از پنجمین جشنواره و نمایشگاه عکس ایرانشناسی
 گزارش نگارین از مسجد جامع سلجوقی گلپایگان
نگاره هایی از قلعه ی تاریخی اسبیون در شهر تاریخی گوگد در یک روز دلنشین ابری و بارانی. مهرماه نودو چهار.
گزارش نگارین ازروستای تاریخی دُر. مرداد ماه 94
گزارش نگارین ازروستای تاریخی شورچه. مرداد ماه 94
گزارش نگارین از روستای تاریخی تیکن . مرداد ماه 94