به درگاه انجمن دوستداران و حافظان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلپایگان «وردپاتکان» خوش آمدید

بزرگان

نسخة خطى مثنوي يوسف و زليخا اثر غنايي از شعلة گلپايگاني این نوشتار ارزشمند حاصل پژوهش دانشگاهی آقای اردشیر اصلانی می باشد که به بررسی زندگی و اشعار فاخر ملامهدی گلپایگانی (قرن 12 ه ق )که با تخلص شعله گلپایگانی شناخته می شود می پردازد .
شرح احوال ملک الشعرا نجیب الدین جربادقانی
مرحوم ملّا زين العابدين گلپايگاني معروف به حجه الاسلام يكي از علماي بزرگ شيعه در قرن سيزدهم هجري بود . به نوشته اعتمادالسلطنه او در ۱۲۰۹ ق به دنیا آمد
صفحه2 از2